Coneix la fibromiàlgia

El seu coneixement i comprensió és fonamental per treballar en la recuperació i la salut. 

Coneix la fibromiàlgia

Comprendre la naturalesa i el comportament de la fibromiàlgia, conèixer els factors que influeixen i modulen els símptomes o entendre la importància d’aplicar un tractament multidisciplinari genera confiança en el malalt, l’ajuda a ser més efectiu en l’autogestió de la malaltia, i obre una bretxa de llum a l’esperança de recuperar benestar i qualitat de vida.  

És una malaltia crònica

La fibromiàlgia és una malaltia oficialment reconeguda el 1992 per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i també per Organitzacions mèdiques internacionals, que afecta la salut i la qualitat de vida de qui la pateix, així com del seu entorn més pròxim.

Aquesta malaltia resulta força invalidant perquè limita a la persona tant física com intel·lectual afectant àrees vitals com la personal, de parella, familiar, professional, etc. I a la llarga la cronicitat de la malaltia perjudica altres esferes com la social, la laboral, l’econòmica, etc.

Etimologia i definició

Fibromiàlgia significa dolor en muscles, lligaments i tendons (del llatí FIBRO, fibra, del grec MIOS,  muscle i ÀLGIA, dolor).

El terme dóna nom al símptoma principal de la malaltia, definit com a dolor múscul esquelètic  generalitzat, sense que hi hagi patologia o alteracions que ho justifiqui.

Junt amb el dolor, l’esgotament o fatiga extenuant, alteracions de la son (son no reparador) o alteracions cognitives (fibroniebla) són els símptomes més freqüents, però n’acompanyen d’altres. Per això, hi ha autors que prefereixen dir-ne Síndrome de fibromiàlgia, perquè síndrome significa: conjunt de símptomes, que es manifesten de forma simultània en el temps i que, a diferència de les malalties, no es coneix la causa que els provoca.

La fibromiàlgia pot esdevenir com a única alteració, és quan parlem de fibromiàlgia primària, o pot estar associada a altres patologies, és quan parlem de fibromiàlgia concomitant.

Símptomes

El dolor és el símptoma principal de la fibromiàlgia, però associats a la malaltia s’han identificat fins a 50 diferents, que agreugen el dolor i la malaltia. La concurrència de diversos símptomes en un mateix malalt i l’ampli espectre del grau d’intensitat, explica perquè trobem persones amb les capacitats molt afectades (amb un alt grau d’invalidesa) i d’altres, que mostren només molèsties lleus. 

Per això diem que cada fibromiàlgia és diferent i s’ha de tractar de forma personalitzada.

El dolor, el símptoma principal

El dolor és una percepció que tota persona en un moment donat ha experimentat com a resposta a una lesió, un cop, una emoció, etc.

Com és el dolor en la fibromiàlgia i què el fa diferent?

Símptomes que acompanyen al dolor
Esgotament o fatiga extenuant

Pot arribar a ser més incapacitant que el dolor i, quan és intens, impossibilita al malalt per realitzar qualsevol tasca diària per senzilla que sigui. Aquesta fatiga a diferència de la fatiga crònica EM/SFC (Encefalopatia Miàlgica/Síndrome de Fatiga Crònica) millora amb el repòs.

Trastorns del son

Per trastorns del son s’entén, tant la dificultat per agafar el son, com despertaments continus durant la nit o un son no reparador. De manera que al matí, el malalt es troba més cansat que abans d’anar-se’n a dormir.

Alteracions cognitives

Alteracions cognitives també conegudes com a “fibroniebla”. La persona mostra dificultat per mantenir l’atenció, concentrar-se, retenir informació i processar-la. Això, interfereix en els processos de memorització, causant problemes en la memòria a curt termini. Per aquest motiu, els malalts tenen dificultat per recordar noms de persones, fets o trobar paraules durant una conversa. Aquestes alteracions solen afectar negativament en el rendiment laboral i en l’eficàcia del desenvolupament de tasques, creant angoixa, inseguretat, por, etc.

Altres símptomes, associats a la malaltia

Altres símptomes i síndromes associats a la malaltia són problemes digestius, cefalea tensional, migranya, síndrome de cames inquietes, sequedat d’ulls i boca, hipersensibilitat sensorial, problemes en la pell, còlon irritable, fenomen de Raynaud, parestèsies, depressió, ansietat i un llarg etcètera. 

S’han identificat fins a 50 símptomes diferents associats a la malaltia. El fet que siguin tan variats i no s’observi amb proves mèdiques la causa que els provoca no ajuda a establir el diagnòstic i podria confondre’s amb altres malalties. 

Factors que agreugen els símptomes

  • Alteracions del son. 
  • Falta d’activat física. 
  • Alteracions posturals.
  • Factors ambientals: temperatures, humitats, sorolls. 
  • Sobrecàrrega física
  • Factors psicològics: estres, ansietat, depressió, dificultat en estratègies d’afrontament. 
  • Malalties concomitants: artritis, neuritis, hipotiroïdisme, etc.

Prevalença

La fibromiàlgia la pateixen més persones de les que ens pensem. Al voltant d’un milió de persones (adults) diagnosticades a Espanya.
.

Significa una prevalença del 2,4% en la població adulta, tot i que també s’han observat alguns casos en nens i adolescents. Aquests números no inclouen les persones que estan a l’espera d’un diagnòstic i aquelles altres que se’ls ha diagnosticat per error una altra patologia.

La presència de la malaltia és més elevada en dones, entre el 80 i 90% del conjunt d’afectats, i pot esdevenir en qualsevol etapa de la vida, tot i que és més habitual entre els 34 i 57 anys.

És una malaltia real. Amb un fort impacte socioeconòmic. Representa el 6% de les consultes de medicina general i el 20% del reumatòleg, sent el segon diagnòstic més comú.

Evolució

La fibromiàlgia és una malaltia crònica, d’evolució variable i fluctuant. A vegades, pot estabilitzar-se però de manera transitòria.

.

Amb el pas del temps, tot i la persistència de símptomes significatius, el malalt pot experimentar certa millora (Forseth et al., 1999; Granges, Ziko i Little john, 1994), encara que la remissió completa o sostinguda de la malaltia és insòlita (Forseth i Gran, 2002). 

La patologia, per si sola, no és degenerativa ni causa lesions físiques o mentals i, tampoc empitjora amb l’edat. Malgrat això, la malaltia afecta profundament en la qualitat de vida de la persona, és a dir, en el conjunt d’àrees que conformen el seu benestar personal com l’àrea de relacions socials, l’econòmica, la laboral, la d’oci, etc. Aquest impacte varia molt d’una persona a una altra.

Determinats estats emocionals, com l’estrès, la depressió o l’esforç físic mantingut, entre altres, empitjoren la malaltia.

L'origen o etiologia

Es desconeix l’etiologia o l’origen de la fibromiàlgia, però els experts apunten que es desencadena per causes multifactorials. 

Diagnòstic

El diagnòstic de la fibromiàlgia continua sent un gran repte. Segons l’estudi EPIFAC, hi ha un retard en el diagnòstic de 6,6 anys.

La quantitat de símptomes que coexisteixen en un mateix malalt, que a més interactuen entre sí, que poden aparèixer amb altres malalties, juntament amb l’absència de marcadors biològics, la subjectivitat per determinar els símptomes i la interpretació que en pot fer el professional de la salut en l’aplicació dels criteris de diagnòstic, manté en bloqueig a la comunitat sanitària. Mentre la persona espera el seu diagnòstic observa amb impotència com empitjora la salut, qualitat de vida i també, de forma gradual, la seva activitat econòmica, laboral i social, i que sovint deriven en problemes familiars i de parella.

Tractament per la fibromiàlgia

Els diferents símptomes que concorren en un mateix malalt i la intensitat d’aquests explica la necessitat dissenyar un tractament multidisciplinari, integral i adaptat a cada individu.

k

L'EFICÀCIA DEL TRACTAMENT MULTIDISCIPLINARI

La ciència ha demostrat l’alta eficàcia del tractament holístic enfront del baix resultat que mostren els tractaments per si sols en l’abordatge de la fibromiàlgia.

TRACTAMENT MULTIDISCIPLINARI

Aquest tractament combina teràpia educacional, farmacològica, exercici físic moderat, abordatge psicològic, alimentació adequada i teràpies alternatives.

Álvarez Moerzuelas, M. (2015). Tesis doctoral: Rasgos piscológicos y percepción del dolor en pacientes con fibromialgia. Obtenido de Universidad de Oviedo. Departamento de Psicología. Programa de Neurociencias: http://fibro.pro/wp-content/uploads/2017/06/113.pdf

1.- Boix Pujol, D., Camps Domènech, M., de Castro Palomino, M., Faixedas Brunsoms, M., Garabieta Urquiza, F., Garcia-Bragado Dalmau, F., . . . Muxí Vellalta, P. (Girona de febrer de 2010). Guia de la Fibromiàlgia. Obtenido de catsalut Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/catsalut_territori/girona/publicacions/documents/10fibromialgia.pdf

 2.- Moioli, B. (2013). Fibromialgia, el reto se supera. En B. Moioli. Desclée De Brouwer.

 Celaya, M., Ibáñez, D., Laseca, N., López, À., Romero, C., & Valls, E. (Gener de 2017). Guia per a l’avaluació de la fibromiàlgia i de la síndrome de fatiga crònica. Obtenido de Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.: http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/F/fibromialgia/documents/guia_avaluacio_fibromialgia_fatiga_cronica.pdf

2.- Collado, A., Torres, X., Arias , A., Solé, E., Salom, L., Gómez, E., & Arranz, L. (2016). La fibromialgia. Consejos y tratamientos para el bienestar. Amat Editorial.

Comité Científico de Asociación de Divulgación de Fibromialgia. (s.f.). Importancia de la Psicología en Fibromialgia. Obtenido de Adfm Asociación divulgación fibromialgia: https://fibro.info/psicologia-fibromialgia/

Duarte Oller, E. (s.f.). El Ejercicio en la Fibromialgia y el Sindrome de Fatiga Crónica. Obtenido de Parc de Salut Mar: https://www.parcdesalutmar.cat/mar/FB_SFC_EJERCICIO.pdf

Egarsat. (12 de mayo de 2017). ¿Qué es la fibromialgia y cómo puede incidir en la actividad laboral? Obtenido de Egarsat: https://www.egarsat.es/que-es-la-fibromialgia-y-como-puede-incidir-en-la-actividad-laboral/

Gallastegui, F. (2018). Remonta tu vuelo. Más allá de la fibromialgi hacia una nueva vida. Bilbao: Desclée De Brouwer.

García Higuera, J. (25 de octubre de 2010). Intervención psicológica en el dolor crónico. Obtenido de Psicoterapeutas.com: http://www.cop.es/colegiados/m-00451/dolor.htm

1.- Garzón Hernández, J. G. (s.f.). A propósito de un caso. Fibromialgia. Obtenido de AMF 2018: http://www.comcordoba.com/wp-content/uploads/2018/05/Fibromialgia.-AMF-2018.pdf

Generalitat de Catalunya. (2018). Canal Salut. Obtenido de Fibromiàlgia: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/f/fibromialgia

Kernpharma. (13 de Septiembre de 2018). Todo lo que debes saber sobre la fibromialgia. Obtenido de Kernpharma: https://www.kernpharma.com/es/blog/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-fibromialgia

Medicina del dolor. (s.f.). Tratamiento psicológico del dolor crónico. Obtenido de Medicina del dolor: https://medicinadeldolor.es/tratamientos/tratamientos-psicologicos-del-dolor-cronico/tratamiento-psicologico-del-dolor-cronico/

Miró, E. (12 de febrero de 2016). Fibromialgia. Obtenido de Blog de Elena MIró. Terapia Psicológica Basada en la Evidencia.: http://wpd.ugr.es/~emiro/category/fibromialgia-y-dolor-cronico/

Unidad de Experiencia Clínica de Síndromes de Sensibilización Central. (s.f.). ¿Cómo se trata la fibromialgia? Obtenido de Parc de Salut Mar: https://www.parcdesalutmar.cat/es/fibromialgia/tractament-fibromialgia-p/

Els continguts publicats són de caràcter divulgatiu i no reemplacen la tasca del metge o professional de la salut. Recomanem sempre consultar amb professionals sanitaris o especialistes reconeguts i de la seva confiança.

DADES DE CONTACTE

Visita el nostre BLOG

Trobaràs informació, consells i molts recursos per cuidar la teva salut

ESCOLA DE FIBROMIALGIA ONLINE

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies