Teràpia psicològica

El difícil equilibri entre cos i ment

Si algú m’hagués explicat que podia fer la psicologia per a mi, la meva vida hauria estat més senzilla. 

I quan parlo dels beneficis de la teràpia psicològica no em refereixo al fet que la persona hagi de ser tractada per problemes psicològics, ni tampoc que en tingui.

Adreçar-se a la psicologia com la ciència que tracta a persones amb problemes o trastorns mentals és una idea molt simplista.

La teràpia psicològica ensenya a la persona a acceptar i afrontar la malaltia, a conviure, a gestionar de forma eficaç el dia a dia, a minimitzar l’impacte en l’entorn personal, familiar, social, econòmic, laboral i a aconseguir la màxima qualitat de vida.

La teràpia psicològica proporciona eines a la persona perquè aquesta sigui més eficaç en el control i gestió de la malaltia i a mantenir amb ella una relació més saludable.

La salut és un estat de benestar físic, mental i social complet de la persona i no només l’absència d’afeccions o malalties.

Definició de l’OMS (1948)

El benestar psicològic i emocional forma part de la teva salut

Aspectes psicològics i socials en el nou concepte de salut

Durant molt de temps la salut es considerava simplement l’absència de malalties biològiques.

A partir de la definició de salut donada per l’OMS el 1948, s’ha pres més consciència que hi ha factors psicològics i socials capaços d’influir en la salut de les persones. Avui dia ningú posa en dubte que els factors psicològics, emocionals i socials juguen un paper important en l’inici, el manteniment o la curació de qualsevol malaltia.

D’aquest nou concepte de salut neix el model biopsicosocial pel tractament de malalties i trastorns. La medicina biopsicosocial considera a la persona una entitat física (cos), influenciada per aspectes psicològics com els pensaments, emocions i conductes (ment) i per un entorn social.

Els factors psicològics influeixen en l’inici i evolució de les malalties

Els factors psicològics participen en l’inici, el manteniment o la curació de qualsevol malaltia. L’OMS afirma que més del 90% de les malalties tenen causes psicosomàtiques. És a dir, la personalitat de l’individu, com aquest meneja les seves emocions, com controla l’estrès, conflictes i frustracions són aspectes que influeixen en l’aparició i evolució de malalties.

La salut és la combinació de factors psicològics (pensaments, emocions i conductes), socials i biològics els quals juguen un paper important en l’esdeveniment de malalties.

Com ajuda la psicologia  en el benestar i la salut

Tota situació, problema o malaltia es viurà de manera més o menys dolorosa o traumàtica en funció a la personalitat de l’individu la gestió que en fa dels seus pensaments i emocions, la seva conducta, les estratègies d’afrontament que adopti i la circumstància personal, familiar i laboral s’estigui vivint. 

Facilita estratègies d’afrontament de la malaltia i d’adaptació.

Ensenya a gestionar el dia a dia per aprendre a conviure amb la malaltia.

Modifica factors psicològics i ensenya nous patrons de pensaments i comportament que ajuden a millorar alteracions del son, el dolor crònic, la discapacitat física…

Identifica i tracta aspectes psicosocials que poden interferir en el tractament farmacològic.

Promou hàbits saludables relacionats amb l’exercici físic, l’alimentació o la reducció de l’estrès.

Ajuda a minimitzar l’impacte que ocasiona la malaltia en l’entorn personal, familiar, social, econòmic i laboral.

La psicologia com a part del tractament MULTIDISCIPLINARI

Existeixen moltes patologies que per les seves característiques necessiten sí o sí abordatge holístic i, per tant, la teràpia psicològica ha de ser part del tractament multidisciplinari que ha de rebre el malalt, juntament amb el tractament farmacològic, programa d’exercici físic, dieta adequada, etc.

La teràpia psicològica incrementa l’efectivitat del tractament, atès que elimina aspectes psicosocials que el dificulten i, alhora ajuda a reduir l’impacta de la malaltia.

La denominada psicologia de la salut, a diferència de la psicologia clínica, ofereix eines que ajuden a millorar problemes de salut com la discapacitat física, alteracions de la son, el dolor crònic i, a un temps, promou hàbits saludables relacionats amb l’exercici físic, l’alimentació o la reducció de l’estrès.

FACTORS PSICOLÒGICS I EL DOLOR

pensaments

emocions

La ciència ha observat que els factors psicològics i cognitius de cada persona i les estratègies d’afrontament que adopta l’individu fan variar el llindar i la tolerància al dolor. També que pensaments, emocions i conductes influeixen en la forma d’afrontar el dolor i les situacions diàries.

Els factors psicològics modulen el dolor

Els pensaments, emocions i comportaments afecten en la nostra salut. I és clar, també en el dolor. Aspectes emocionals i cognitius pertorbadors afavoreixen la sensibilització del sistema nerviós central, creant un cercle viciós pel qual s’instaura i es manté el dolor crònic. Així doncs, l’estrès, la por al dolor, els pensaments catastrofistes i patrons de conducta negatius (deixar de fer activitats quotidianes, deixar de sortir i no moure’s per por a sentir dolor, etc.) poden ajudar a generar o perpetuar un problema de dolor crònic. A continuació expliquem on localitzar el mecanisme que regula el dolor, com funciona, què és el cercle del dolor i la relació del dolor amb les emocions.

Teoria de la Porta de Melzack i Wall

A la medul·la espinal es troba el mecanisme que modula els senyals del dolor i aquest funciona com una porta. Hi ha pensaments, emocions i accions que obren la porta deixant passar els senyals de dolor i altres que obstaculitzen l’entrada de manera que la percepció de dolor és menys intensa.

Saber més

El 1965, Melzak i Wall van desenvolupar la Teoria de la Porta. Per entendre la teoria cal imaginar-se una porta i darrere d’ella el dolor. Quan la porta està tancada el dolor no es pot sentir. En canvi, quan la porta està oberta el dolor passa i és quan el sentim amb tota la seva intensitat. Que la porta s’obri o es tanqui dependrà de si els factors que incideixen faciliten el pas del dolor (obre la porta) o els obstaculitza (tanca la porta). A aquests últims s’anomenen estratègies de control del dolor.

El Cercle Viciós del Dolor

És una espiral en què cau una persona, sense adonar-se’n, i que és difícil de sortir, perquè les estratègies que s’adopten per reduir el dolor, amb el pas del temps, tenen efecte placebo o augmenta la percepció del dolor, empitjorant la resta de símptomes, l’estat físic i psicològic de la persona.

Saber més

Un cercle viciós és com una espiral en què cau una persona i de la que no sembla que hi hagi sortida. Així,  qualsevol acció adreçada a trencar aquest cercle, torna a empènyer a la persona al mateix punt de partida.

Caure en el cercle viciós del dolor és fàcil (des del meu punt de vista). Quan hi ha dolor, la persona de manera natural, adopta estratègies amb la intenció de disminuir la percepció de dolor (evita  certs moviments, modifica postures, fa més repòs, disminueix les activitats físiques, l’exercici, ajorna les activitats socials…).

El dolor crea emocions

El dolor, com tot el que sentim, generen pensaments diferents en cada persona. Aquests esdevenen en emocions i aquestes, a la vegada, es reflecteixen en una conducta.

Els pensaments, emocions i comportament són diferències si el dolor és temporal o crònic.

Dolor no significa patiment

Dolor i patiment no és el mateix tot i que estan molt lligats. I no sempre dolor implica patiment.

No totes les persones reaccionen igual al dolor i/o malaltia cònica. El grau de patiment dependrà de la capacitat d’influència en la persona de factors físics, socials, emocionals, conductuals, cognitius i la capacitat per gestionar i afrontar les vicissituds del dia a dia.

El dolor és inevitable; el sofriment, una opció

El dolor és un procés biològic de l’ésser humà.

El sofriment són pensaments i emocions que ens fan mal i que hem triat nosaltres.

 

Álvarez Moerzuelas, M. (2015). Tesis doctoral: Rasgos piscológicos y percepción del dolor en pacientes con fibromialgia. Obtenido de Universidad de Oviedo. Departamento de Psicología. Programa de Neurociencias: http://fibro.pro/wp-content/uploads/2017/06/113.pdf

Área Humana. Investigación, Innovación y Experiencia en Psicologia. (s.f.). Dolor crónico ¿Cómo afrontarlo a nivel psicológico? Obtenido de Área Humana: https://www.areahumana.es/dolor-cronico/

Boix Pujol, D., Camps Domènech, M., de Castro Palomino, M., Faixedas Brunsoms, M., Garabieta Urquiza, F., Garcia-Bragado Dalmau, F., . . . Muxí Vellalta, P. (Girona de febrer de 2010). Guia de la Fibromiàlgia. Obtenido de catsalut Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/catsalut_territori/girona/publicacions/documents/10fibromialgia.pdf

Briones Vozmediano, E. (s.f.). La relación médico-“paciente” en el caso de la fibromialgia. Obtenido de ADfm Asociación divulgación fibromialgia: https://fibro.info/fibromialgia-medico-paciente/

Collado, A., Torres, X., Arias , A., Solé, E., Salom, L., Gómez, E., & Arranz, L. (2016). La fibromialgia. Consejos y tratamientos para el bienestar. Amat Editorial.

Comité Científico de Asociación de Divulgación de Fibromialgia. (s.f.). Importancia de la Psicología en Fibromialgia. Obtenido de Adfm Asociación divulgación fibromialgia: https://fibro.info/psicologia-fibromialgia/

Consejo General de la Psicología de España. (12 de abril de 2010). Terapia Cognitivo-Conductual para el Dolor Crónico. Obtenido de Infocop: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2800

Gallastegui, F. (2018). Remonta tu vuelo. Más allá de la fibromialgi hacia una nueva vida. Bilbao: Desclée De Brouwer.

García Higuera, J. (25 de octubre de 2010). Intervención psicológica en el dolor crónico. Obtenido de Psicoterapeutas.com: http://www.cop.es/colegiados/m-00451/dolor.htm

Garzón Hernández, J. G. (s.f.). A propósito de un caso. Fibromialgia. Obtenido de AMF 2018: http://www.comcordoba.com/wp-content/uploads/2018/05/Fibromialgia.-AMF-2018.pdf

Generalitat de Catalunya. (2018). Canal Salut. Obtenido de Fibromiàlgia: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/f/fibromialgia

Infosalus. (4 de mayo de 2017). Terapia psicológica contra el dolor crónico. Obtenido de Infosalus: https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-papel-terapias-cuerpo-mente-tratamiento-dolor-20170504080040.html

Kovacs, F., & Moix, J. (2009). Manual del Dolor: Tratamiento cognitivo-conductual del dolor crónico. Barcelona: Paidos.

Medicina del dolor. (s.f.). Tratamiento psicológico del dolor crónico. Obtenido de Medicina del dolor: https://medicinadeldolor.es/tratamientos/tratamientos-psicologicos-del-dolor-cronico/tratamiento-psicologico-del-dolor-cronico/

Miró, E. (12 de febrero de 2016). Fibromialgia. Obtenido de Blog de Elena MIró. Terapia Psicológica Basada en la Evidencia.: http://wpd.ugr.es/~emiro/category/fibromialgia-y-dolor-cronico/

Miró, E. (junio de 2018). ¿Qué aporta la terapia psicológica al dolor crónico? Obtenido de Blog de Elena MIró. Terapia Psicológica basada en la evidencia: http://wpd.ugr.es/~emiro/category/fibromialgia-y-dolor-cronico/

Rivera, J., Pastor, M., & Gusi, N. (s.f.). Guía de ejercicios para personas con fibromialgia. Obtenido de adfm Asociación divulgación fibromialgia: http://www.fibro.info/guiaejercicios.pdf

Unidad de Experiencia Clínica de Síndromes de Sensibilización Central. (s.f.). ¿Cómo se trata la fibromialgia? Obtenido de Parc de Salut Mar: https://www.parcdesalutmar.cat/es/fibromialgia/tractament-fibromialgia-p/

Els continguts publicats són de caràcter divulgatiu i no reemplacen la tasca del metge o professional de la salut. Recomanem sempre consultar amb professionals sanitaris o especialistes reconeguts i de la seva confiança.

DADES DE CONTACTE

Visita el nostre BLOG

Trobaràs informació, consells i molts recursos per cuidar la teva salut

ESCOLA DE FIBROMIALGIA ONLINE

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies