Teràpies psicològiques pel dolor

Han de ser part en el tractament de les malalties cròniques

La definició del dolor deixa clar que el dolor té dos components, ambdós desagradables, la sensació (el dolor és una experiència sensorial) i l’emoció. Ningú posa en dubte que en les malalties que cursen dolor hi ha aspectes biològics (identificats o no, però causen dolor), psicològics (emocions, conductes i creences que influeixen en l’origen, manteniment i evolució) i socials.

A més, quan dolor es manté en el temps també provoca canvis fisiològics com el procés de sensibilització, és a dir, el cervell altera la manera de fer i produeixen modificacions en la plasticitat.

El dolor és un generador constant d’emocions, desagradables, que potencien el patiment.

I l’impacte que causa el dolor crònic en totes les àrees vitals de la persona no ajuda a generar emocions positives.  A continuació mostrem alguns exemples de l’afectació del dolor en l’entorn de la persona:

Z

Personal

La persona pateix limitacions físiques i cognitives.

Z

Relacions de família i parella

El dolor obstaculitza o trenca  il·lusions i expectatives de família i parella

Z

Relacions socials

Passen a ser molt escasses o nul·les,  i el temps d’oci que el pacient podria gaudir sovint se substitueix per activitats que li resulten ingrates.

Z

Laboral

Afecta la capacitat de treballar i ràpidament apareixen problemes econòmics.

És una eina per conèixer quins factors psicològics milloren o empitjoren la salut de la persona, modificar-los si és necessari i aprendre nous patrons de pensaments i comportaments sobre la malaltia que resultin més beneficiosos, així com tècniques d’afrontament per respondre amb eficàcia el dolor i altres manifestacions.

Objectiu de la teràpia psicològica pel dolor

L’objectiu és que el pacient prengui part en la recuperació de la malaltia, que confiï en la seva capacitat per controlar del dolor i altres símptomes i l’habilitat d’afrontar el dia a dia de la forma més natural i harmònica amb l’entorn personal, familiar i laboral, És per això que també es tracten problemes derivats de les relacions personals (parella, familiars, socials), problemes laborals, etc. S’avaluen aspectes com la personalitat, emocions, el maneig del dolor, conductes associades al dolor, etc., per evitar situacions d’estrès, ansietat i estat d’ànim baix, eliminant aspectes psicosocials i alhora ajuda a reduir l’impacte de la malaltia.

Àrees d’actuació de la teràpia psicològica pel dolor

-La fisiològica: treballa tècniques de respiració i de relaxació.

– La cognitiva-afectiva: Treballa en l’acceptació de la malaltia i el dolor, el reconeixement de les emocions i creences sobre el dolor.

– La conductual: Es modifiquen conductes que mantenen el dolor per incrementar les activitats agradables del pacient.

Resulta paradoxal que no s’apliquin tractaments psicològics a persones que pateixen dolor vist l’efectivitat que aquests han demostrat.

PSICOLOGIA PEL DOLOR

Què treballa la teràpia psicològica pel dolor

l
Psicoformació en el dolor
Conèixer els factors que actuen sobre el dolor, com la manera d’afrontar-ho augmenta o disminueix l’experiència dolorosa i com el tractament psicològic pot ajudar.
Tècniques de respiració i relaxació

Són importants per trencar el cercle viciós: dolor-tensió muscular-dolor. La persona. La persona pren consciència quan els seus muscles estan tensats per aprendre a relaxar-los amb exercicis de respiració i relaxació muscular.

Dirigir l'atenció

Observar el present per redirigir l’atenció a aquest moment, deixant que els pensaments no se’n vagi al passat o futur i reconduint l’atenció que està centrada en el dolor.

Tècniques: Mindfulness, Tècniques d’imaginació

Solució de problemes

S’ensenya les diferents fases de la solució d’un problema per afrontar una situació problemàtica per la persona, comprovant que existeixen diferents enfocaments i estratègies per abordar la mateixa situació.

Organització del temps

El dolor crònic provoca a la persona alteracions físiques i cognitives de manera que pot veure’s impossibilitada per realitzar una tasca, sigui física o intel·lectual, o bé desenvolupar-la amb dificultat i sempre més lenta que en temps passat. Es tracta de reorganitzar temps i tasques per recuperar activitats abandonades amb l’aparició del dolor, i que són importants i agradables per l’individu.

Gestió d'emocions

Les emocions són les responsables de regular la intensitat del dolor. D’altra banda, el dolor és un productor incansable d’emocions. Es desenvolupen habilitats per identificar, gestionar i regular les emocions que augmenten el dolor i que alhora ajudaran a millorar l’estat anímic de la persona.

Tècniques: Teràpia cognitiva-conductual

Reestructuració cognitiva. Modificar pensaments pertorbadors

Cada individu fa una interpretació personal d’una situació, vivència o realitat, que generen emocions, pensaments i creences i el resultat és una determinada conducta o comportament. La reestructuració cognitiva ensenya a substituir els pensaments i emocions pertorbadors (que creen por, ansietat, estres…) per altres positius i realistes.

Tècniques: Teràpia cognitiva-conductual

Promoure activitats reforçants: exercici físic, higiene postural i del son

La pràctica regular i moderada d’exercici descentra l’atenció del dolor, afavoreix el descans, genera endorfines (substància que inhibeix el dolor i produeix satisfacció i felicitat) i redueix tensió muscular.

La higiene postural redueix el dolor, atès que la persona coneix i adopta postures adequades quan s’està en repòs o realitzant tasques quotidianes.

Cuidar la higiene del son és seguir unes pautes i recomanacions que millorin la qualitat del son.

Assertivitat

Sovint les persones amb dolor se senten incompreses i això entorpeix la comunicació i relació amb els altres. L’assertivitat és una tècnica que millora la comunicació i la relació interpersonals.

Valors i objectius personals

El dolor crònic i la fibromiàlgia provoca un canvi dràstic en la vida personal i familiar de l’afectada, truncant expectatives i il·lusions. Es fa necessari treballar els valors més significatius de l’individu per reconduir els objectius o fixar de nous i crear-ne expectatives futures.

Tècniques A través de la reflexió 

Teràpies i  Tècniques

Teràpia cognitiva-conductual

La teràpia cognitiva-conductual redueix els nivells d’ansietat, depressió i també la percepció del dolor, la sensació de fatiga i el funcionament físic. Treballa sobre les expectatives i les creences desadaptatives dels pacients (variables cognitives que mantenen o empitjoren la malaltia).

 Aborda les següents àrees:

Cognitiva

Tracta que la persona entengui com funciona l’experiència del dolor. Quins factors com determinats pensaments i creences, ho mantenen o amplifiquen o per contra ho atenuen, explicant com la teràpia psicològica els ajudarà al fet que afrontin els símptomes de forma més adaptativa.

Emocional

La teràpia psicològica ajudarà la persona a reconèixer les emocions desagradables que l’experiència del dolor li produeixen. L’emoció i el dolor es retroalimenten, ja que el dolor produeix emocions desagradables, que al seu torn provoquen que s’intensifiqui el dolor.

Conductual

És una teràpia que se centra en el comportament humà. L’objectiu és reforçar conductes que ajudarien a millorar la situació, problema, símptoma, etc., que s’està tractant i eliminar aquelles altres, no desitjables o desadaptatives, que agreugen, empitjoren la situació o problema.

Altres teràpies i tècniques psicològiques en fibromiàlgia i dolor crònic

Dins de les teràpies psicològiques pel dolor hi ha diferents tractaments i tècniques.

Les teràpies es poden treballar de manera individual i/o grupal.

A continuació exposem les teràpies que han resultat efectives, segons la ciència en el tractament de dolor i determinats símptomes: 

TERÀPIA D'ACCEPTACIÓ I COMPROMÍS
És una teràpia considerada de tercera generació dins de la teràpia cognitiva conductual. A diferència d’altres, aquesta teràpia no pretén canviar els pensaments, sinó que modifica la funció que tenen.(Hayes, Strosahl, i Wilson, 1999; Wilson i Luciano, 2002).
.

És a dir, les persones que pateixen dolor eviten aquells pensaments, sentiments, emocions i sensacions que li resulten desagradables i això comporta conseqüències a llarg termini, tampoc desitjables per la persona perquè s’allunyen dels seus valors i objectius vitals.

Els procediments de la teràpia d’acceptació i compromís s’adrecen perquè la persona s’obri al patiment i des d’aquest punt determini quins són els seus valors i objectius i marqui el seu compromís amb ells.

Està comprovat que la percepció del dolor és més baixa en pacients que accepten més el seu dolor, se’ls observa menys emocions negatives i gaudeixen d’una major qualitat de vida. (Moix J., Casado I., 2011).

BIOFEEDBACK

Aquesta tècnica proporciona informació a la persona de funcions fisiològiques que en  condicions normals no es perceben, com la freqüència cardíaca, la pressió arterial… 

.

La informació arriba a través d’estímuls visuals o auditius que donen informació sobre una funció fisiològica concreta. Per exemple, quan el ritme cardíac de la persona s’accelera, la persona és capaç d’interpretar-la com un possible senyal d’una situació o estat d’estrès o ansietat.

Es pensa que podria ajudar a reduir la tensió i els símptomes d’ansietat, però fins al moment, no existeixen suficients dades científiques que assegurin l’efectivitat d’aquesta tècnica en la fibromiàlgia i en el tractament del dolor crònic.

HIPNOSI

És una tècnica, molt estudiada i amb evidència científica, que ha mostrat eficàcia en el tractament, entre altres, del dolor crònic, l’ansietat, l’estrès, símptomes depressius, etc. i en especial quan s’utilitza com a part d’un programa terapèutic o teràpia més amplia com és la cognitiva- conductual.

.

Segons la definició de l’American Psychological Association, «la hipnosi és un conjunt de procediments que generen un context on es facilita el compliment de les suggestions en certes persones», provocant canvis en l’experiència subjectiva (alteracions en la percepció, sensació, emoció, pensament o conducta). Els beneficis de la teràpia depenen del grau de suggestibilitat de cada individu i de la naturalesa del problema cínic o de l’objectiu que es pretén. És a dir, si volem un efecte analgèsic elevat perquè una persona sigui operada sense anestèsia, la persona ha de ser més suggestionable que aquella altra de la que volem aconseguir augmentar la tolerància a l’exercici físic. (Moix Queraltó J. La hipnosis en el tratamiento del dolor. Rev Soc. Esp. Dolor 2002; 9: 525-532).

Tot i els nombrosos estudis realitzats, es desconeix quin son els mecanismes psicològics i fisiològics responsables de la disminució del dolor, en intensitat i durada en el temps.

MINDFULNESS

El Mindfulness o atenció i consciència plena, més que una tècnica és una filosofia o estil de vida basada en dos principis fonamentals:

  • L’atenció plena al moment present.
  • L’actitud amb la qual es presta aquesta atenció, sense judicis i amb acceptació del que succeeix tal qual és, sense pretendre canviar-ho.
.

És una filosofia que es pot aplicar a tots els àmbits de la vida (social, laboral, personal, afectiu, etc.). En atenció als excel·lents beneficis mostrats en la salut mental i física, a poc a poc, Mindfulness s’ha anat integrant en la medicina occidental i la psicologia com una tècnica terapèutica, individual o integrada en altres teràpies.

Diversos estudis han mostrat que el Mindfulness millora símptomes físics i psicològics, per exemple la intel·ligència emocional, la creativitat, la capacitat de concentració, l’estrès, l’ansietat, el dolor, afavoreix la son i millora la seva qualitat, etc.

A través de diferents tècniques com la relaxació, la respiració, l’atenció, etc. la persona ha de dirigir l’atenció als seus pensaments, emocions, sensacions corporals (olors, sons, temperatura, etc.), en la respiració amb l’objectiu, simplement, de prendre consciència.

RELAXACIÓ

Les tècniques de relaxació milloren la nostra salut física, mental i emocional. Ens ajuda a dormir millor, calmar els nervis (ansietat), controlar l’estrès, reduir la tensió muscular i modular el dolor, entre altres.

.

La relaxació com a tècnica per tractar el dolor té per objectiu destensar la musculatura per trencar el cercle viciós tensió-dolor-tensió i disminuir l’ansietat.

De tot plegat s’extreu la importància de la relaxació per a persones que pateixen fibromiàlgia o dolor crònic. Hi ha diferents tècniques que es poden practicar de forma aïllada o dins d’un programa terapèutic.

 

Álvarez Moerzuelas, M. (2015). Tesis doctoral: Rasgos piscológicos y percepción del dolor en pacientes con fibromialgia. Obtenido de Universidad de Oviedo. Departamento de Psicología. Programa de Neurociencias: http://fibro.pro/wp-content/uploads/2017/06/113.pdf

Área Humana. Investigación, Innovación y Experiencia en Psicologia. (s.f.). Dolor crónico ¿Cómo afrontarlo a nivel psicológico? Obtenido de Área Humana: https://www.areahumana.es/dolor-cronico/

Boix Pujol, D., Camps Domènech, M., de Castro Palomino, M., Faixedas Brunsoms, M., Garabieta Urquiza, F., Garcia-Bragado Dalmau, F., . . . Muxí Vellalta, P. (Girona de febrer de 2010). Guia de la Fibromiàlgia. Obtenido de catsalut Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/catsalut_territori/girona/publicacions/documents/10fibromialgia.pdf

Collado, A., Torres, X., Arias , A., Solé, E., Salom, L., Gómez, E., & Arranz, L. (2016). La fibromialgia. Consejos y tratamientos para el bienestar. Amat Editorial.

Comité Científico de Asociación de Divulgación de Fibromialgia. (s.f.). Importancia de la Psicología en Fibromialgia. Obtenido de Adfm Asociación divulgación fibromialgia: https://fibro.info/psicologia-fibromialgia/

Consejo General de la Psicología de España. (12 de abril de 2010). Terapia Cognitivo-Conductual para el Dolor Crónico. Obtenido de Infocop: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2800

Gallastegui, F. (2018). Remonta tu vuelo. Más allá de la fibromialgi hacia una nueva vida. Bilbao: Desclée De Brouwer.

García Higuera, J. (3 de julio de 2007). Psicoterapeutas.com. Obtenido de Breve introducción a la terapia de aceptación y compromiso: http://www.psicoterapeutas.com/pacientes/act/brevepresenact.htm

García Higuera, J. (25 de octubre de 2010). Intervención psicológica en el dolor crónico. Obtenido de Psicoterapeutas.com: http://www.cop.es/colegiados/m-00451/dolor.htm

García Higuera, J. (25 de 01 de 2010). Psicoterapeutas.com. Obtenido de Intervención psicológica en el dolor crónico: http://www.cop.es/colegiados/m-00451/dolor.htm

Infosalus. (4 de mayo de 2017). Terapia psicológica contra el dolor crónico. Obtenido de Infosalus: https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-papel-terapias-cuerpo-mente-tratamiento-dolor-20170504080040.html

Kovacs, F., & Moix, J. (2009). Manual del Dolor: Tratamiento cognitivo-conductual del dolor crónico. Barcelona: Paidos.

Medicina del Dolor. (s.f.). Tratamiento piscológico del dolor crónico. Obtenido de https://medicinadeldolor.es/tratamientos/tratamientos-psicologicos-del-dolor-cronico/tratamiento-psicologico-del-dolor-cronico/

Miró, E. (12 de febrero de 2016). Fibromialgia. Obtenido de Blog de Elena MIró. Terapia Psicológica Basada en la Evidencia.: http://wpd.ugr.es/~emiro/category/fibromialgia-y-dolor-cronico/

Miró, E. (junio de 2018). ¿Qué aporta la terapia psicológica al dolor crónico? Obtenido de Blog de Elena MIró. Terapia Psicológica basada en la evidencia: http://wpd.ugr.es/~emiro/category/fibromialgia-y-dolor-cronico/

Moioli, B. (2013). Fibromialgia, el reto se supera. En B. Moioli. Desclée De Brouwer.

Moix Queraltó, J. (s.f.). La hipnosis en el tratamiento del dolor. Rev Soc. Esp. Dolor 2002; 9: 525-532) . https://www.jennymoix.com/sites/default/files/descargables/investigacion/dolor/hipnosis.pdf

Moix, J., & Casado, I. (s.f.). Terapias Piscológicas para el Tratamiento del Dolor Crónico. Clínica y Salud mar. 2011; vol.22 no.1. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-52742011000100003

van-der Hofstadt, C. Q. (s.f.). Dolor crónico: inervención terapéutica desde la psicología. Rev Soc. Esp. Dolor 2001; 8: 503-510) .

Els continguts publicats són de caràcter divulgatiu i no reemplacen la tasca del metge o professional de la salut. Recomanem sempre consultar amb professionals sanitaris o especialistes reconeguts i de la seva confiança.

DADES DE CONTACTE

Visita el nostre BLOG

Trobaràs informació, consells i molts recursos per cuidar la teva salut

ESCOLA DE FIBROMIALGIA ONLINE

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies