AVIS LEGAL

Termes i condicions d’ús

Dades d’identificació i propietat del lloc web

Segons la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que el titular de la pàgina web és Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES amb NIE 45484878L amb domicili en la localitat de Terrassa, i amb correu electrònic de contacte: info@amuntfibro.cat.

Acceptació de l’usuari

Aquests termes i condicions d’ús regulen la utilització del lloc web www.amuntfibro.cat. L’accés i ús del lloc web implica l’acceptació, sense reserva ni limitació, dels presents termes i condicions d’ús, la política de privacitat i el seu ús està supeditat a les condicions que s’expressen a continuació, així com a la legislació vigent.

Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la pàgina web, així com de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’ús i accés a aquesta.

L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament els termes i condicions d’ús.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per conèixer els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats de Terrassa.

Ús i accés d’usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic, logos, codis i altres elements necessaris per al funcionament són titularitat de Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de la titular.

Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES és la titular legítim dels drets d’explotació sobre els continguts publicats en el lloc web, a tot el món, per un termini perpetu, de manera absoluta i sense límits de cap naturalesa. En particular i a manera enunciativa però no limitatiu, Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES podrà reproduir totalment o parcialment, comercialitzar, difondre, traduir, publicar, imprimir, alterar, transformar, realitzar adaptacions i actualitzacions dels continguts i celebrar contractes amb tercers per a cedir el seu ús, acordar la seva distribució i fins i tot cedir els drets d’explotació.

Amb independència de la finalitat a la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, uso, distribució i comunicació pública requereixen de la autorització escrita prèvia del prestador. L’ús no autoritzat pel prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor/a.

L’observació de qualsevol incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com de qualsevol dels continguts del lloc web, es pot comunicar per correu electrònic info@amuntfibro.cat.

Els continguts, textos, gràfics, dissenys, logotips aliens a la prestadora però que apareixen en el seu lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són els responsables de qualsevol possible controvèrsia que se’n pugui derivar d’aquests. En tot cas, la prestadora compta amb caràcter previ de l’autorització expressa del seu propietari i reconeix a favor d’aquests els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, sense que impliqui la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat de la prestadora respecte aquests, ni tampoc el recolzament, patrocini o recomanació per part de d’aquest.

També informem a l’usuari que les fotografies penjades en aquesta web són propietat de la Prestadora, incloent les dels menors, obtingudes sempre amb el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura del formulari corresponent que se’ls fa arribar directament o a través del centre on els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

Continguts del lloc web

Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

La web pot contenir informació sobre assumptes mèdics i sanitaris. La informació aquí continguda no pretén reemplaçar el consell del seu metge o l’assessorament de qualsevol altre professional sanitari. L’usuari no haurà d’utilitzar la informació exposada en la web per a diagnosticar una malaltia o problema de salut, sinó que deurà sempre consultar-ho amb el seu metge. Els continguts de la web tenen exclusivament caràcter informatiu, de manera que són insuficients per a la presa de decisions per part de l’usuari.

Els autors dels continguts cedeixen, de manera voluntària, els drets de propietat de les obres, a la propietat de Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES estant prohibida la reproducció sense consentiment o esment de la font original. Cada autor col·laborador del lloc web es fa responsable dels seus propis articles així com de les opinions abocades en ells. Així mateix, tots els continguts que els autors desitgin publicar seran prèviament revisats per les persones responsables designades en aquell moment, sense que aquest assumeixi cap responsabilitat per aquesta labor de revisió o moderació per a detectar continguts que, al seu judici, puguin resultar il·lícits o, com menys, inapropiats. No obstant això, Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES no assumeix cap responsabilitat pels continguts finalment publicats, ni per la conducta de l’usuari respecte del contingut publicat. Si existeixen continguts que poguessin estar vulnerant drets de propietat intel·lectual o qualssevol altres drets de terceres parts, Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES els retirarà del lloc web o impedirà l’accés als mateixos si un òrgan competent així ho hagués declarat, tal com estableix la normativa vigent.

Enllaços (Links)

La presència de «links» o enllaços en les pàgines web de Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per «links» o enllaços des de qualsevol pàgina web. En el seu cas, la prestadora procedirà a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, que es tracti de qualsevol contingut que contravingui la legislació nacional, internacional, la moral o l’ordre públic i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

La prestadora no es responsabilitza dels continguts i informació, a títol enunciatiu però no limitant, que aparegui en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà, que permeten la publicació de continguts de tercers de forma independent a la pàgina web de la prestadora. No obstant, la prestadora en compliment de la LSSICE (art. 11 i 16) col·laborarà de forma activa en la retirada o bloqueig dels continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercer o la moral i l’ordre públic. En aquest cas, l’observació per part de l’usuari de continguts que poguessin ser susceptibles d’aquesta classificació, preguem que es notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web en qüestió.

Continguts gràfics

Aquesta web empra fotografies de Pixabay i altres plataformes anàlogues, respectant sempre els termes i condicions del lloc web pel seu ús. Si vostè és fotògraf i reconeix com a pròpia alguna de les fotografies publicades en aquesta web, posi’s en contacte amb nosaltres de manera immediata. Es procedirà a reconèixer l’autoria de la mateixa o a retirar-la instantàniament del nostre portal si així ho indiqués. Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES no es fa responsable de les possibles infraccions en matèria de drets d’autor que puguin derivar-se del mal ús per part dels autors col·laboradors, de fotografies sense la cobertura de la corresponent llicència. Aquesta responsabilitat queda reservada als autors col·laboradors del lloc web. Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES realitza revisions exhaustives per a evitar possibles infraccions. Si vostè és conscient d’una violació de drets d’autor, contacti amb nosaltres immediatament a través del correu electrònic info@amuntfibro.cat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol que siguin els continguts que la Prestadora consideri inapropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, la Prestadora es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Honestedat en la política publicitària i editorial

La missió en el nostre web es ajudar i participar en la millorar la salut i benestar de les persones i es per això que vol oferir contingut accessible i de confiança que pugui ajudar i guiar als seus usuaris. El lloc web no descarta finançar-se amb la renda d’espais publicitaris online, la venda i la subscripció a les nostres activitats i serveis. La finalitat del finançament és cobrir les despeses operatives del lloc, els seus col·laboradors experts i les actualitzacions tècniques i editorials necessàries per continuar amb la missió amb la que ha nascut aquesta web. Tots els anuncis del lloc web s’identifiquen de forma clara per la paraula «Publicitat». En fer clic en un anunci, l’usuari anirà al lloc web de l’anunciant. No depenem de cap empresa i, encara que els anuncis apareixen en el nostre lloc web, en cap moment l’acceptació per nostra de l’anunci es considerarà un suport del producte o servei anunciat, o per a la companyia que el fabrica, distribueix o promociona. La web www.amuntfibro.cat  és totalment independent i imparcial i no està lligada a cap espai mèdic-sanitari, laboratori o indústria farmacèutica.

Exempció de responsabilitat

Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES no serà responsable dels danys derivats de l’ús del lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que se’n facilita.

La prestadora s’eximeix de la responsabilitat derivada de la informació publicada en aquesta web, si ha estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Tot i que la prestadora s’ha assegurat del correcte funcionament de la web existeix la possibilitat que hi hagi alguns error de programació o situació de força major com inclemències del temps, desastres naturals, vagues o de circumstàncies alienes a la seva voluntat que farien impossible l’accés a la web.

La prestadora no concedeix cap garantia ni es fa responsable de cap dany i perjudici de qualsevol naturalesa que esdevingui per falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels serveis i continguts. Tampoc en cas de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts, del ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a l’exposat en aquest Avís Legal i condicions d’ús; la falta de licitud, qualitat, finalitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i a disposició dels Usuaris en el lloc web.

En cap concepte, la prestadora es fa responsable dels danys derivats de l’ús il·legal o indegut de d’aquest lloc web.

Condicions d’accés i ús de la web

L’accés i ús de la web és de caràcter gratuït. Els serveis que s’ofereixen a la web per part de la prestadora o de tercers són de caràcter gratuït per a tots els Usuaris, a excepció de serveis i activitats que per la complexitat, durada i preparació estan subjectes a un preu determinat a les condicions generals de contractació.

Registre de l’Usuari. Els serveis i activitats oferts per la web, amb caràcter general, no exigeix la prèvia subscripció o registre de l’Usuari, llevat en alguns serveis i activitats que per motius organitzatius i de desenvolupament estan condicionats a la prèvia complementació del corresponent registre de l’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma que s’indiqui en la pròpia secció del servei.

Veracitat de la informació facilitada per l’Usuari.

Tota informació que faciliti l’Usuari a de ser veraç i a tots els efectes, aquest ha de garantir l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció del Servei. L’Usuari ha de mantenir sempre actualitzada la informació de les seves dades de manera que respongui, en tot moment, a la seva situació real. En qualsevol cas, l’Usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que efectuï i dels possibles perjudicis que pugui originar al prestador o a tercers.

Menors d’edat.

Els menors d’edat han d’obtenir prèviament el consentiment del pares, tutors o representants legals, per l’ús dels serveis que pugui oferir la web, com a responsables últims de tos els actes que practiquin els menors al seu càrrec.

Obligació de fer un ús correcte de la web

El lloc web està dirigit a usuaris majors de catorze (14) anys, eximint-se Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES per qualsevol accés i utilització del lloc web no autoritzada.

Amb l’accés de l’Usuari a la web adquireix el compromís d’utilitzar-la conforme a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. Per això, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pagina web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts que la prestadora tingui emmagatzemades en qualsevol equip informàtic.

Cookies

Aquesta web utilitza cookies per dur a terme determinades funcions, considerades imprescindibles, per el correcte funcionament i visualització del lloc web. Aquestes cookies tenen com a única finalitat la de fer més eficaç la navegació i, en tot cas, desapareixeran al acabar la sessió de l’Usuari. En cap cas, les cookies s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació aneu a la Política de Cookies de la web.

Protecció de les dades personals

La prestadora garanteix el compliment de la normativa de protecció de dades personals, així com la implementació de les mesures de seguretat exigides pel Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per saber-ne més visiteu la nostra Política de Privacitat.

Notificació d’infraccions

Si qualsevol persona o entitat considera que els continguts publicats en el lloc web infringeixen els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, els seus drets a l’honor, a la intimitat, a la imatge o qualsevol altre dret podrà comunicar-lo a Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES per qualsevol de les vies de contacte que figuren en el lloc web amb l’assumpte “Vulneració de drets” i sol·licitar la seva retirada. Ha de tenir en compte que és fonamental aportar la següent informació: Identificació dels drets protegits per la legislació vigent que es consideren violats. Identificació dels continguts que presumptament violen els drets en qüestió amb informació raonablement suficient per a permetre a Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES situar aquest material en el lloc web. Informació de les dades de contacte (adreça física o electrònica i número de telèfon) perquè Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES pugui comunicar-se amb aquesta persona o entitat. Una declaració en la qual aquesta persona o entitat afirmi que la informació inclosa en la notificació és veraç i exacta i que és el titular dels drets presumptament vulnerats o que està autoritzat a actuar en nom d’aquest. Còpia del DNI, passaport o un altre document oficial que acrediti la seva identitat. Mª DEL MAR GÓMEZ FUENTES atendrà aquesta petició i si considera que aquesta persona o entitat té motius o causes justificades per a sol·licitar la retirada dels continguts infractors, procedirà a la seva eliminació immediata del lloc web de manera que no siguin accessibles pels usuaris ni tan sols des de la memòria caixet.

Àmbit

Qualsevol contingut, acord, contracte o similar que figuri en aquesta web es regeix sota les Lleis Espanyoles. Els visitants d’aquesta web i qualsevol persona o empresa que utilitzi o contracti qualsevol servei que es presti en aquesta, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al Tribunal d’Arbitratge de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, com a pas previ a la via judicial en els Jutjats de la Ciutat de Terrassa, per a la resolució de qualsevol controvèrsia o disputa legal que pogués presentar-se.

Els continguts publicats són de caràcter divulgatiu i no reemplacen la tasca del metge o professional de la salut. Recomanem sempre consultar amb professionals sanitaris o especialistes reconeguts i de la seva confiança.

DADES DE CONTACTE

Visita el nostre BLOG

Trobaràs informació, consells i molts recursos per cuidar la teva salut

ESCOLA DE FIBROMIALGIA ONLINE

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

Descárgate gratis el ebook

Descárgate de forma ¡Gratuita! Mi EBOOK

Con consejos, que son la base para empezar a recuperarte.

¡ENHORABUENA! ¡YA TIENES EL EBOOK! Revisa tu bandeja de entrada de correo. Si no lo ves, revisa tu bandeja de SPAM

¿Hablamos por Chat?
1
Hola
¿En qué te puedo ayudar?